Bel ons gerust

06 - 13 97 35 77

Openingstijden

Ma. - Vr. van 09:00 tot 17:00 uur

Klachtenprocedure

U mag ervan uitgaan dat elke begeleider zijn vak zo goed mogelijk uitoefent.

Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de zorg of over de manier waarop Gewoon Knus met u omgaat.

Dan is het goed om dat kenbaar te maken.Voor u zelf, voor Gewoon Knus, voor andere cliënten en voor de kwaliteit van de zorg.

Om te beginnen is het de moeite waard om een gesprek aan te gaan met een van de leidinggevenden. Als u zich daar zekerder bij voelt kunt u een bekende uit uw familie – of kennissenkring vragen bij dat gesprek aanwezig te zijn.

De directie kan u op verzoek de gegevens van de externe vertrouwenspersoon verstrekken.

Ook kunt u via de verwijzende instantie een bemiddeling aanvragen.

Gewoon Knus is aangemeld bij het klachtenportaal Klachtportaalzorg. Hier kunt u, wanneer bovenstaand niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd uw klacht ook indienen. Voor meer informatie verwijzen we u naar de website naar alle voorwaarden.

Het lidmaatschap bij Klachtenportaal Zorg betreft:

√ Klachtenregeling

√ Onafhankelijke Klachtenfunctionaris

√ Klachtencommissie jeugd (jeugdzorg onder de Jeugdwet)

√ Klachtencommissie WMO
√ Aansluiting bij de Wkkgz erkende Geschilleninstantie KPZ

Levert een bemiddeling niet het gewenste resultaat op of ziet u op tegen een confrontatie met Gewoon Knus, dan kunt u ook een beroep doen op de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector.